Rexistro de Entidades Colaboradoras da Administración Hidráulica de Galicia

A través desta oficina virtual poderá

Obter e cubrir os formularios de solicitude e/ou modificación do título de Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos e calidade das augas.

Unha vez cubertos os formularios poderá imprimilos para entregalos, xunto coa documentación que lles sexa esixible segundo a actividade que desenvolvan, de calquera dos xeitos que lle permita a Lei 30/1992 de procedementos administrativos.

Cómo cubrir as solicitudes

Instrucións básicas para usar esta ferramenta.

Vostede mismo se asigna o contrasinal. Deberá lembrar o seu contrasinal para acceder ás súas solicitudes con posterioridade.

Escolla o idioma para o resto da navegación:  Galego - Castelán

Datos de contacto

Enderezo electrónico:augasdegalicia@xunta.es

Acceso con contrasinal

É necesario ter instalado o Adobe Acrobat Reader versión 6 ou superior para poder editar e imprimir os documentos. Se no ten instalado o programa, pode acceder á páxina oficial do fabricante para descargalo de xeito gratuíto.